Наше місцезнаходження:

Правила прийому до Сторожинецького коледжу


      Сторожинецький коледж є територіально відокремленим структурним підрозділом вищого навчального заклазу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". 

      Набір абітуріентів на навчання Сторожинецький коледж здійснює на  підставі Умов та Правил прийому, затверджених Міністерством освіти і науки України. 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Сторожинецького коледжу

Вищого навчального закладу

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» в 2017 році  .pdf

 

Додаток 1. Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)вступників за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 31 березня та 1 грудня 2017 року.

 

 

Перехід до вікна зв'язку із адміністрацією Сторожинецького коледжу унiверситету "Україна"
Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"