Наше місцезнаходження:

Вступна кампанія 2017

 

Результати вступної кампанії 2018 року

до Сторожинецького коледжу університету "Україна":

 

Рейтинговий список абітурієнтів

Напрям/Спеціальність: 231 "Соціальна робота" 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти (денна)

 

 

1.Герецун Іван Юрійович - 16,6 

 

 

 

 

 

          Рейтинговий список абітурієнтів

Напрям/Спеціальність: 231 "Соціальна робота" 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст (з нормативним терміном навчання, на 2 курс (денна)) 

 

 

 

 

1. Ситник Андріяна Андріївна - 240.

2. Іонуц Таісія Миколаївна - 232.

3. Харитон Вікторія Віталіївна - 231.

       
       
   
   

 

          Рейтинговий список абітурієнтів

Напрям/Спеціальність: 6.13010101 "Соціальна робота" 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст (з нормативним терміном навчання, на 3 курс (денна))

 
1. Білоусов Сергій Володимирович - 300.
2. Чорногуз Наталя Вадимівна - 300.
 

 Рейтинговий список абітурієнтів

Напрям/Спеціальність: 231 "Соціальна робота" 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст (з нормативним терміном навчання, на 2 курс (заочна)) 

1.Скидан Надія Вікторівна - 360.

 

Рейтинговий список абітурієнтів

Напрям/Спеціальність: 6.13010101 "Соціальна робота" 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст (з нормативним терміном навчання, на 3 курс (денна))

1.Лисова Олена Олександрівна - 560.

2.Устенко Роман Миколайович - 540.

3.Денисовець Сніжана Григорівна - 540.

4.Козьмич Анна Іллівна - 510.

5.Гураль Наталія Анатоліївна - 510.

6.Руссу Ілля В'ячеславович - 510.

7.Старчук Анастасія Євгенівна - 505.

 

Перелік документів для вступу

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

Вступники на І курс подають особисто заяву про вступ до коледжу, в якій вказують напрям підготовки та спеціальність, форму навчання.

До заяви вступник додає:

Подробнее...

Закон України "Про вищу освіту"

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 20, ст.134 )

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами
   N  380-IV (  380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
   N 1004-IV ( 1004-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст.9
   N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67
   N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 }

Подробнее...

Спеціальності та напрямки підготовки

 Сторожинецький коледж оголошує набір абітурієнтів для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за такими спеціальностями:

Подробнее...

Правила прийому до Сторожинецького коледжу

      Сторожинецький коледж є територіально відокремленим структурним підрозділом вищого навчального заклазу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна". 

      Набір абітуріентів на навчання Сторожинецький коледж здійснює на  підставі Умов та Правил прийому, затверджених Міністерством освіти і науки України. 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Сторожинецького коледжу

Вищого навчального закладу

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» в 2017 році  .pdf

 

Додаток 1. Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)вступників за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 31 березня та 1 грудня 2017 року.

 

 

Перехід до вікна зв'язку із адміністрацією Сторожинецького коледжу унiверситету "Україна"
Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"