Наше місцезнаходження:

Файли для скачування

На даній сторінці будуть розміщені різноманітні файли для скачування студентами.

Подробнее...

Права та обов'язки студента

Права та обов’язки студентів Сторожинецького коледжу Університету “Україна”(далі коледжу)

 

Студенти всіх форм навчання, слухачі відділення доуніверситетської підготовки зобов’язані дотримуватись положень, викладених у Статуті Університету “Україна”, Положенні про організацію навчального процесу, Правилах внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках.

Подробнее...

Студентське самоврядування

         Студентське самоврядування – це спосіб організації життя студентського колективу. Воно сприяє виробленню в студентів почуття господаря коледжу, групи, вміння співробітничати на принципах рівності, гласності, демократизму; позитивно впливає на формування в студентів моральних якостей, що виробляються в процесі спільної творчої діяльності, які не можливо виробити за допомогою лише словесних впливів.

Подробнее...

Перехід до вікна зв'язку із адміністрацією Сторожинецького коледжу унiверситету "Україна"
Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"